Lesopartner

O nás

Naša hlavná činnosť

 1. Kúpa a predaj ihličnatej a listnatej drevnej hmoty všetkých drevín a kvalitatívnych tried
 2. Kúpa dreva aj na lokalite peň, čiže dreva na stojato
 3. Predaj listnatého aj ihličnatého palivového dreva
 4. Odvoz dreva

LESOPARTNER, spoločnosť s ručením obmedzeným,

bola zapísaná v OR 09.12.1997. Sídlom spoločnosti sú kancelárske priestory na Ulici akademika Hronca 3 v Rožňave. Spoločnosť tvorí jeden spoločník. Spoločnosť zastupujú navonok dvaja konatelia, ktorí sú zároveň aj jej zamestnancami. Spoločnosť zamestnáva formou služieb 25 a viac SZČO v závisloti od klimatických pomerov.

Hlavným predmetom podnikania je:

 1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rámci ťažby, približovania a manipulácie s drevom
 2. Obchod a sprostredkovanie obchodu s drevom, osivom, lesnými drevinami a sadbovým materiálom
 3. Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
 4. Obchod a sprostredkovanie obchodu s rezivom a piliarskymi výrobkami
 5. Vnútroštátna nákladná cestná doprava
 6. Medzinárodná nákladná cestná doprava
 7. Činnosť odborného lesného hospodára

Výška základného imania je 13.278 EUR (400.013 Sk).

Naša spoločnosť sa zaoberá predovšetkým službami v neštátnych lesoch v regióne Gemera a Spiša. Hlavnou činnosťou je manipulácia surových kmeňov na výrezy, ich triedenie na jednotlivé sortimenty a odvoz z odvozných miest na náš manipulačno - expedičný sklad, do spracovateľských podnikov, prípadne zabezpečujeme nakládku na cestné dopravné prostriedky alebo na vagóny ŽSR.

Zabezpečujeme aj takzvanú kúpu dreva na pni, čiže zabezpečujeme aj ťažbu dreva a jeho sústreďovanie na OM. Z časti sortimentov zabezpečujeme výrobu drevených odrážok, drevených paliet, ako aj stavebného reziva. Zabezpečujeme činnosť odborného lesného hospodára. Máme v prenájme od neštátnych vlastníkov 31,66 ha lesa, ako aj manipulačno-expedičný sklad dreva v Rožňave.

V roku 2007 sme zakúpili ťahač VOLVO F12 s návesom na prepravu dreva a reziva na Slovensku, ako aj v zahraničí.

V roku 2008 sme podali na Pôdohospodársku platobnú agentúru v Bratislave Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z programu rozvoja vidieka SR, opatrenie č. 1.4. Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov s názvom projektu: „Racionalizácia manipulácie, nakladania a odvozu dreva obstaraním odvoznej súpravy."

30.03.2010 sme podpísali s PPA v Bratislave Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Predmetom zmluvy je obstaranie hnuteľných vecí:

 1. Nákladný automobil MAN TGS 26.440 6x6 BB
 2. Hydraulická ruka LOGLIFT 165 ZT 93A
 3. Oplenový príves KURTA KOP 16.1 na odvoz dlhého dreva
 4. Valníkový príves PANAV PV 18 P s nadstavbou na odvoz krátkeho dreva KURTA KNND

V obchodnej činnosti sa zaoberáme nákupom a predajom všetkých sortimentov ihličnatého, ako aj listnatého surového dreva. Časť nakúpeného dreva spracujeme pre naše výrobky, ktoré následne zobchodujeme.

V júni 2008 sme získali prestížny certifikát FOREST STEWARDSHIP COUNCIL® – FSC® (LESNÁ DOZORNÁ RADA) pod číslom SGS-COC-004859 (FSC-C006106).

Naša spoločnosť prevádzkuje novo zrekonštruovanú WELLNESS CHATU PELC v Stratenej.


Naša spoločnosť prevádzkuje novo zrekonštruovanú WELLNESS CHATU PELC v Stratenej.

www.chatapelc.sk

info@chatapelc.sk